DATEV

DATEV - Könyvvizsgálat - 2. oldal

 

Mappakezelés, az elektronikus dokumentáció támogatása
 
A DATEV-Audit program nagymértékben támogatja az elektronikus dokumentációt, illetve a papírmentes könyvvizsgálatot: a program áttekintő ablakában láthatók az adott ügyfélhez tartozó elektronikus dokumentumok. Így az aktuálisan szerkesztett dokumentumhoz vagy könyvvizsgálói jelentéshez tartozó könyvvizsgálati bizonyítékok folyamatosan rendelkezésre állnak. 
 

A referencia- és mappakezelés támogatására a program a Datev nevű archiváló rendszert tartalmazza, amely különbséget tesz tartós akta és folyó évi munkapapírok között. 

A folyó évi munkapapírok (a vizsgálatkezeléshez) alapaktára, (a mérleg és az eredménykimutatás tételeihez) részletező aktára és jelentésaktára tagolódnak. Az archiváló rendszer az egyedi igényekhez is hozzáigazítható, azaz az akták átnevezhetők, újratagolhatók vagy más referenciák hozhatók létre. 
A saját igényekhez igazított aktarendszer mintaként elmenthető, és minden további könyvvizsgált ügyfélnél alkalmazható. Ezáltal a könyvvizsgálati dokumentáció struktúrája (a munkapapírok rendszere) egységessé tehető.
 
A programmal előállított dokumentumok elektronikus formátumban is tárolhatók (PDF- vagy szöveges állományként). Így ezen dokumentumokat is kinyomtatás nélkül tárolhatjuk. 

 Könnyű áttekintés
 
A DATEV-Audit program könnyen áttekinthetővé teszi az egyes mérleg- vagy eredménykimutatás-tételek alakulását a lead schedule-ok (tételek borítólapjai) segítségével. A lead schedule-ok tartalmazzák a főkönyvi számlák előző évi egyenlegét, a tárgyévi könyvvizsgálat előtti egyenleget, a programban rögzített átkönyveléseket és átsorolásokat, a záróegyenleget, valamint az előző évi és a záróegyenleg összehasonlítását értékben és százalékban; mérleg- és eredménykimutatás tételek szerinti csoportosításban. 

 
Kiértékelések
 
A DATEV-Audit programmal többféle kiértékelés állítható össze gombnyomásra: mérleg- és eredménykimutatás többéves összehasonlítás (max. 9 évre), cash-flow kimutatás, számlajegyzék. 
 
 
A program működésének áttekintése
 
 
Beszámolóállomány
 
A DATEV-Audit programon belül létrehozandó dokumentumokhoz (könyvvizsgálói jelentések és munkapapírok: tervezési munkapapír, ellenőrző listák, stb.) szükséges adatokat a beszámolóállomány tartalmazza. A beszámolóállomány az importált főkönyvi kivonatokból és az ún. globális változókból áll össze. A beszámolóállomány a munka során bármikor módosítható: a programon belül átkönyvelésekkel, a programon kívül a globális változók megváltoztatásával végezhetjük el a módosítást. 
 
 
Kimutatásséma
 
Ahhoz, hogy a beszámolóállományból a program képes legyen a beszámolót előállítani, szüksége van a mérleg és az eredménykimutatás szerkezetére (a sorok megnevezésére és a számított sorok megadására), valamint a főkönyvi kivonat számláinak mérleghez és eredménykimutatáshoz való hozzárendelésére. A kimutatásséma szintén módosítható, amire akkor lehet szükség, ha a vizsgált szervezet főkönyvi számlaszámai megváltoznak. 
 
 
Törzsadatok
 
A DATEV-Audit program kezeli a törzsadatok egy részét, amelyeket nem a globális változókban adtunk meg. 

 
A programmal elkészíthető dokumentumok

Az előállítható dokumentumokat három csoportra lehet osztani: 

 
Munkapapírok
 
A Datev-munkapapírok olyan strukturált listák, amelyek kérdések formájában tartalmazzák az adott könyvvizsgálati lépésre vagy területre vonatkozó teendőket vagy ellenőrzési feladatokat. A kérdésekre adott válaszokhoz (megállapításokhoz) megjegyzést fűzhetünk, más dokumentumokat csatolhatunk hozzájuk, illetve a későbbi egyszerű keresés érdekében beállíthatjuk a megállapítások egyes tulajdonságait, aminek alapján később az azonos tulajdonságú megállapítások könnyen kikereshetők a dokumentumok közül. A munkapapírok az ún. lámpalogikára épülnek. Ennek segítségével folyamatosan nyomon követhetjük a vizsgálat folyamatát, valamint az egyes kérdésekre adott válaszok is könnyen áttekinthetők. 

 
Egyéb Datev-dokumentumok
 
Ide tartoznak a könyvvizsgálói jelentések, könyvvizsgálói záradékok, valamint az egyéb, nem könyvvizsgálati szintű bizonyosságot nyújtó vizsgálatok (átvilágítás, megállapodás szerinti vizsgálat) eredményeit összefoglaló jelentések, illetve ha a könyvvizsgáló e feladat elvégzésére vállalt megbízást az éves beszámolók. 

 
Sablonok
 
A dokumentumok előállítását segítik a sablonok, amelyeket ugyancsak a DATEV-Audit programban készíthetünk el. E dokumentumok jellegzetessége, hogy nem kapcsolódnak ügyfélhez, ezért a velük való munkához nincs szükség beszámolóadatokra. A sablonok alkalmazásával elérhetjük, hogy a könyvvizsgálati dokumentáció egységes formátummal és tartalommal bírjon minden könyvvizsgált ügyfél esetében.

      Főoldal       Vissza       Kapcsolat       Nyomtatás

Saját fiók


Online felhasználó: 18
IP cím: 3.228.220.31